Sparring

sparring

LESFORMULES


sparring + Competitie

(in samenwerking met Jens Hendrickx; ex A-speler)

  • lessenreeks van 8 op een vast tijdstip
  • 1u30 training per week
  • intensieve training voor gevorderde spelers
  • sparren + leren anticiperen op tactische situaties
  • inschrijven per groep
  • 5-6 spelers op 2 terreinen onder begeleiding van 1 trainer én 1 sparringpartner

Prijs

  • 5 spelers €190 pp
  • 6 spelers €160 ppExclusief lidgeld TC Peerdsbos

Lesuren op:
woensdag 17u30, 19u, 20u30

ENKELE BELANGRIJKE AFSPRAKEN.

  • Alle inschrijvingen voor tennislessen kunnen enkel gebeuren via Tennisschool@tcpeerdsbos.be tem 14 maart 2021. Nadien kan je contact opnemen met de tennisschool om te horen of er nog plaats is. Na de groepsindeling wordt u op de hoogte gebracht.

  • Pas bij volledige betaling wordt uw inschrijving definitief. Alle betalingen gebeuren op rekeningnummer BE70 1030 7073 7825 voor aanvang van de eerste les met vermelding ‘Naam + TC Peerdsbos’ OF cash aan Glenn voor aanvang van de eerste les.

  • De start van de lessen staat gepland vanaf 19 april 2021.

  • De geplande data van de lessenreeks staat vast. Afzeggen en afwezigen hebben geen recht op inhalen of vergoeden van de gemiste les.

  • Eventuele uitgeregende lessen worden één week later ingehaald op het zelfde tijdstip.

  • Losse lessen dienen 24u op voorhand geannuleerd te worden. In dat geval kan een regeling getroffen wordt tot uitstel.

  • De lesprijzen zijn EXCLUSIEF het lidgeld van TC Peerdsbos .

  • Alle lesnemers zijn verplicht lid te worden van TC PEERDSBOS.